آخرین نوشته ها

کرونا اول!

رامین هار : «بسیاری از ناظران پدیده کرونا را از حیث اهمیت و دربرگیری با جنگ دوم جهانی مقایسه کرده‌اند. رهبران غربی از جمله خانم […]

ادامه مطلب »
1 2 3 4 6